KVIEČIAME DALYVAUTI LIETUVOS 8–9 KLASIŲ MOKINIŲ RUSŲ (UŽSIENIO) KALBOS OLIMPIADOJE ,,LINKSMAI, IŠRADINGAI, TURININGAI“

NUOSTATAI

 

 1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 1. Ugdyti mokinių domėjimąsi užsienio (rusų) kalba, Lietuvos ir kitų šalių kultūra.
 2. Skatinti norą pažinti vieniems kitus, bendrauti.
 3. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, asmenybės lankstumą, gebėjimą bendrauti įvairiose situacijose panaudojant savo kalbinius įgūdžius rusų kalba.

 

 

 1. OLIMPIADOS RENGĖJAI

 

 1. Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų asociacija.
 2. LR(U)KMA Vilniaus miesto skyrius.
 3. Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija..

 

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

 1. Olimpiadoje kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų asociacijos nariai ir jų mokiniai.
 2. Olimpiada vyks 2020 m. kovo 21 d. Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos patalpose, Klaipėdos g. 138, LT – 37368 Panevėžys, tel. (8 45) 52 7717).  
 3. Renginio pradžia 11.00 val., dalyvių registracija 10.30 – 11.00 val.
 4. Iki 2020 m. kovo mėn. 1 d. mokyklos informuoja organizatorius apie pageidavimą dalyvauti olimpiadoje el. paštu: mazojiolimpiada@gmail.com (pvz., Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija dalyvaus 8 – 9 klasių olimpiadoje).

10.1. Iki 2020 m. kovo mėn. 9 d. mokyklos patvirtina savo dalyvavimą atsiųsdamos užpildytas paraiškas el. paštu: mazojiolimpiada@gmail.com  (žr. paraiškos formą).

10.2. Mokyklos, nepateikusios paraiškos iki kovo 9 d., negalės dalyvauti 8 – 9 klasių mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiadoje.

 

 1. OLIMPIADOS POBŪDIS

 

 1. Komandinis užduočių atlikimas „Keliaujame su rusų kalba: linksmai, išradingai, turiningai“.
 2. Užduočių pobūdis.

12.1 Laikas: 5–10 min. kiekvienos užduoties atlikimui.

12.2 Dalyviai: 3 mokinių komanda kartu atlieka pateiktas užduotis.

12.3 Penkios stotelės su konkrečia užduotimi:

 • žodžių paieška pateikta tema;
 • protų mūšis „Ką žinai apie A. Puškiną?“ (remiantis 7- 9 kl. vadovėliais, pasaka apie auksinę žuvelę ir ištrauka ,,U lukomorja…“);
 • ,,Seku seku pasaką…“ (meninis skaitymas su vaidybiniais elementais);
 • sumaišytų sakinių judrusis diktantas;
 • pateikto žodžio / situacijos apibūdinimas (remtis stalo žaidimu ,,Alias“).

12.4 Namų užduotis. Trys linksmos istorijos (anekdotai) iš mokyklos gyvenimo. Kiekvienas komandos narys pasakoja po linksmą istoriją (iš viso pristatomos 3 istorijos, bendra pasirodymo trukmė apie 3 min.).

Reikalavimai pristatymui:

 1. Pasakotojai turi sklandžiai ir linksmai atskleisti turinį.
 2. Anekdotas negali būti skaitomas.
 3. Pasakoti turi visi komandos nariai, jų sakomo teksto apimtys turi būti panašios.
 4. Bendra pristatymo trukmė 3 min.

Namų užduoties vertinimas: turinio atskleidimas, aiški pristatymo struktūra, kalbos taisyklingumas, įtaigumas ir originalumas, kontaktas su auditorija.

 

 1. Olimpiados užduotys yra parengtos remiantis antrosios užsienio kalbos Bendrosiomis programomis (8, 9 klasės). Atlikdami užduotis mokiniai remiasi sociokultūrine, strategine ir lingvistine kompetencijomis.

 

 1. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS IR VERTINIMAS

 

 1. Dalyvių atliktas užduotis vertina sudaryta vertinimo komisija.
 2. Dalyvių rezultatai bus vertinami pagal iš anksto sudarytus ir vertintojams pateiktus vertinimo kriterijus.

 

 1. OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

 

Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų asociacija.

 

Kontaktinis asmuo

 

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į LR(U)KMA prezidentę Marytę Puzaitę el. paštu: marytepuzaite6002@gmail.com arba į olimpiados koordinatorę Žaną Liachomskają el. paštu: mažojiolimpiada@gmail.com  arba mob. tel. 8-671-00104.

 

_______________________

 

 Paraiškos forma

                                        2020 METŲ 8 – 9 KLASIŲ RUSŲ (UŽSIENIO) KALBOS OLIMPIADOS

PARAIŠKA

 

 

Eilės

Nr.

 

Mokyklos pavadinimas

 

Mokinio vardas,  pavardė

 

 

Klasė

 

Mokytojas / Mokytoja

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Elektroninio pašto adresas

1.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuostatus parengė Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos)  mokytojų asociacijos Vilniaus miesto rusų (užsienio) kalbos mokytojų asociacijos nariai

партнеры

footer slider